Výroba kopií stávajících arkýřů, Starobrněnská ul. 7, Brno

 

Výroba kopií stávajících akrýřů, Starobrněnská 7. Objekt je evidován ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (rejstříkové č. 48214/7-7529) a nachází se na území Městské památkové rezervace Brno. Zakázka byla provedena ve spolupráci s Kamilem Raputou, DiS., restaurátorem a držitelem licence Ministerstva kultury ČR s povolením k restaurování kulturních památek.

Investor: Městská část Brno-střed,

Zadavatel: KROS-stav, a.s., Körnerova 7, Brno