Archiv dne: 27. 7. 2016

Výroba kopií stávajících arkýřů, Starobrněnská ul. 7, Brno

  Výroba kopií stávajících akrýřů, Starobrněnská 7. Objekt je evidován ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (rejstříkové č. 48214/7-7529) a nachází se na území Městské památkové rezervace Brno. Zakázka byla provedena ve spolupráci s Kamilem Raputou, DiS., restaurátorem a držitelem licence Ministerstva kultury ČR s povolením k restaurování kulturních památek. Investor: Městská …

Read more