Při restaurování zachováváme původní pracovní postupy s použitím původních materiálů (kostní klih, šelak, včelí vosk). Spolupracujeme s významnými stavebními společnostmi při zajištění restaurátorských zásahů a renovací na dřevěných prvcích architektury. Provádíme restaurátorské práce, repase a renovace historického nábytku. Nabízíme rovněž zakázkovou truhlářskou výrobu dle zpracovaných projektů.