Dveře pro Černínský palác


Restaurování třinácti dveří Černínského paláce. Dveře navrhl Pavel Janák, autor přestavby paláce na sídlo Ministerstva zahraničních věcí. Restaurátorské práce byly provedeny ve spolupráci s Kamilem Raputou, DiS., restaurátorem a držitelem licence Ministerstva kultury ČR s povolením k restaurování kulturních památek. Foto Klára Stojaníková