Restaurování barokních dveří pro Biskupství brněnské

Restaurování vnitřních barokních dveří,

Investor: Biskupství brněnské

Zadavatel: Tocháček spol. s r.o., Slovinská 36, Brno
Restaurátorské práce byly provedeny ve spolupráci s Kamilem Raputou, DiS., restaurátorem a držitelem licence Ministerstva kultury ČR s povolením k restaurování kulturních památek.